Egyesületünkről - Alapszabály (részletek)

1. §: A St. Jupát Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület) főleg Szentes és vonzáskörzete számára a lakossági és versenysportolási, turisztikai tevékenységek feladatainak ellátására, a szabadidő kultúrált, sportszerű eltöltésére, üdülési lehetőségek és az ehhez szükséges feltételek biztosítására létrehozott, önkormányzati elv alapján működő érdekképviseleti tevékenységet is kifejtő társadalmi szervezet.

2. §: Az egyesület neve és működési területe:

 • (1.) Az Egyesület neve: St. Jupát Sportegyesület; rövidítve: St. Jupát SE.
 • (3.) Az Egyesület működési területe: elsősorban Szentes és vonzáskörzete.
 • (5.) Az Egyesület jogi személy.

4. §: Az Egyesület kiemelt céljai és feladatai:

 • széles sportágválasztási lehetőség biztosítása;
 • lakossági sport működtetése, fejlődésének elősegítése;
 • versenysport fejlesztése, versenyzési, felkészülési lehetőségeinek biztosítása;
 • diáksport működtetése, fejlődésének elősegítése turisztikai programok működtetése, fejlesztése;
 • rekreációs sport működtetése;
 • érdekképviseleti tevékenység szükségszerinti kifejtése;
 • szakképzésben történő részvétel;
 • a környezetvédelem és a sport kapcsolatainak működtetése, fejlesztése, (környezettudatos életmód kialakítása);
 • a jogszabályban meghatározott, valamint az Egyesület működési feltételeinek biztosításával összefüggő egyéb feladatok ellátása.

19. §: Az Egyesület határozathozatala:

 • (4.) Az Egyesület szervei a határozatokat szótöbbséggel és nyílt szavazással, a jelenlévő tagok több mint a felének "igen" szavazatával hozza.

20. §:Az egyesület gazdálkodása és vagyona:

 • (1.) Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
 • (2.) Az Egyesület vagyona és a működéshez szükséges bevételei elsősorban az alábbiakból tevődik össze:
  • tagsági díjak (pártoló tagi hozzájárulások);
  • magán- és jogi személyek támogatása;
  • pályázatokon elnyert támogatások;
  • céltámogatások;
  • költségvetési támogatások;
  • alapítványi támogatások;
  • rendezvények bevételei;
  • reklámtevékenységből származó bevételek;
  • egyéb bevételek.
 • (3.) Az Egyesület - célja megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében - gazdasági-, vállalkozási tevékenységet is folytathat:
 • (4.) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt célja szerinti tevékenységre fordítja.
  • sporteszközök, felszerelések bérbeadása;
  • edzőtáborok, turisztikai programok szervezése, lebonyolítása;
  • sportélettani felmérések végzése;
  • sportmasszázs szolgáltatás folytatása;
  • sportoktatás végzése;
  • sport-, és turisztikai felszerelések kereskedelme.
 • (5.) Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért - a tagdíj megfizetésén túlmenően - saját vagyonukkal nem felelnek.