Egyesületünkről - Történeti áttekintés

St. Jupát SE. "életrajz"

A St. Jupát Sportegyesület 1989. január 13-án alakult meg Szentesen, kajak-kenu sportági tevékenységre, 60 fő sportoló és 64 fő pártoló taggal. Első elnöke Csorba Gyula, elnöksége 11 fős, edzők Szakál Sándor és Valkai Zsolt.

1989-es év végére az elnökség kezdeti lendülete megtört, az első évi rendes közgyűlésen a vezetőség jelentős része meg sem jelent. Egyértelművé vált, már csak 5 főre hárul a gyakorlati feladatok megvalósítása, (Német Zoltán, Benedek István, Muzsik Jánosné, Szakál Sándor, Valkai Zsolt).
Az időközben megüresedett elnöki tisztre a közgyűlés Muzsik Jánosnét választotta.
Az indulási sportolói létszám megfeleződött, főként a sportszerek hiánya miatt. A pártoló tagság nem működött, csupán néhány elkötelezett szülő segítsége volt meghatározó a feladatvállalásban.

Az egyesület 1990. január 02-án a Szentesi Kinizsi Sportegyesületből kivált karate szakosztály befogadásával kettőre bővítette szakosztályainak számát. A karatésokat Brezovai Sándor neve "fémjelzi", aki a szakosztályvezetői, valamint az edzői feladatokat is ellátta.

1991 őszére az elnökség tovább "kopott". A Jupát sorrendben második elnöke, Muzsik Jánosné, valamint a további két elnökségi tag, (Szakál Sándor és Valkai Zsolt) látták el a napi teendőket és tartották a sportfoglalkozásokat.

A szakosztályok száma 1991. november 25-én háromra bővült. Ekkor alakult meg a vízitúra szakosztály, melynek vezetését Valkai Zsolt látta el.
Az új szakosztály megalakításának lehetőségét a Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Alap Kuratóriuma által kiírt pályázaton nyert, eszközbeszerzésre nyújtott kettőszázezer forint, valamint ugyanezen célra Szentes Város Ifjúsági és Sportosztálya által nyújtott további harmincezer forint biztosította. Az anyagi forrásokat (a pályázat értelmében) 4 db négyszemélyes és 2 db kettőszemélyes túrakenu, valamint a hozzájuk tartozó evezőlapátok vásárlására használtuk.

1992. június 12-én megalakult a triatlon szakosztályunk. A triatlonisták a Hámán Kató Ált. Isk. DSE-ből váltak ki, és csatlakoztak a Jupát-hoz, önálló szakosztályként működve. Az edzői feladatokat, és a szakosztály vezetését Czompa Csaba látta el.

1993. január 13-án, az ekkorra negyedik születésnapját ünneplő St. Jupát SE. elnöksége kajakpóló szakosztályt alapított, tagság nélkül. Elsődleges feladatként a sportág működtetéséhez szükséges feltételek megteremtését határozták meg, majd ezt követően kívánták elindítani a sportszakmai munkát. A későbbiek során 5 fő játékvezetői tanfolyamot végzett, és sikeres vizsgát tett, valamint 8 db pólókajak került Szentesre. Sajnos az érdemi munka nem tudott elindulni forráshiány miatt, nem volt lehetőség a további felszerelések beszerzésére, (védősisak, védőmellény, spricdek, lapát, kapuk). A szakosztály továbbra sem tud működni, pedig a hajók ma is a Jupát kezelésében vannak, és az indulás megvalósítására is alkalmasak lennének.

Az 1993-as év végére a karate szakosztály már nem a Jupátban működött, önálló egyesületet alapítottak.

1994-ben sorrendben harmadik elnökünk kezdte meg tevékenységét a St. Jupát "elnöki székében", Dömsödi László személyében.

1994. november 4-én az elnökség a triatlon szakosztály vezetésével, és az edzői feladatok ellátásával Czompa Csaba helyett Vakhal Györgyöt bízta meg.
Ugyanezen a napon ismét szakosztály alapítás történt. Ekkor spontán szerveződött fiatalok hegyisport szakosztályként kívántak csatlakozni egyesületünkhöz, és Balogh Zoltán vezetésével meg is kezdték működésüket.

1995. március 10-én újabb sportcsoport jelentkezett szakosztály felvételi szándékkal. A görkorcsolyázás, gördeszkázás és BMX kerékpározás sportágakat tömörítő Street Freestyle (utcai szabadstílus) szakosztály ekkor alakult meg, a vezetői feladatokat Gránicz István látta el.

1995 tavaszán az elnökség az egyesületet érintő alapvető hiányosságra döbbent rá: az 1989. január 13-án történt megalakulást az akkori vezetés nem jegyeztette be.
1995. április 1-én került sor az újraalakuló közgyűlés összehívására, amelyen a bejegyzéshez szükséges hiányosságokat pótolták. Ekkor fogadta el a tagság új alapszabályát. Tiszteletbeli elnöknek Dömsödi Lászlót, ügyvezető elnöknek Valkai Zsoltot, elnökhelyettesnek Szakál Sándort választották, továbbá kettő fő elnökségi tagot választottak.
Az elmaradt bejegyzést végül a Csongrád Megyei Bíróság 1995. április 21. dátumú, Pk.60.072/1995/3. számú végzése rendezte, amellyel 998. sorszám alatt nyilvántartásba vette a St. Jupát Sportegyesületet.

1995. szeptember 10-én quadriatlon szakosztályt alapítottunk. Ekkorra már két versenyszezon volt tagjaink mögött a sportágban, több emlékezetes eredménnyel és éremmel, köztük VB. ezüsttel is. Ezzel kezdetét vette a ma - 2006-ban - működtetett sportágstruktúra kialakulása, a sportágak közötti átfedéssel:

  • kajak-kenu (kajakozás, kenuzás)
  • vízitúra (túrakajakozás, túrakenuzás)
  • triatlon (úszás, kerékpározás, futás)
  • quadriatlon (úszás, kajakozás, kerékpározás, futás)
  • duatlon (futás, kerékpározás, futás)
  • kerékpár (kerékpározás, túra-kerékpározás, terep-kerékpározás)

1995. december 29-én a hegyisport szakosztály átadta az újonnan épült mászófalát a Dózsa-házban.

1996. február 27-én külső sportcsoport megkeresésére aerobic szakosztály alakult, Birkás Aranka vezetésével. Céljaiknak fitnesz-, és verseny-aerobic működtetését jelölték meg.

1996. október 12-én duatlon szakosztályt alapítottunk. A 95-ös és 96-os versenyeken ebben a sportágban is jelentős eredményeket értek el kiemelkedő tehetségű tagjaink, OB-n, EB-n, VB-n.
Ugyanezen a napon a hegyisport szakosztály élén Balogh Zoltánt Antalfy Gábor váltotta fel.

1996. november 20-án külső csoport megkeresésére kerékpár szakosztályt alapítottunk, Lantos András vezetésével.
Ekkor még az alapvető célok az országúti kerékpározás, felkészülés és versenyzés voltak szervezett keretek között, mára jelentős részben szerepel teljesítménytúrázás programunkban.

1997. július 25-én windsurf szakosztály alakult, külső sportcsoport megkeresése után.
A csapatot Kecse N. Ferenc képviselte, céljuk szervezett formát teremteni edzéseiknek, felkészülésüknek, illetve érdekeik képviseletének.

1998-ra a szakosztályok tevékenysége tagozódott, a külső megkeresésű sportcsoportok leépítették kapcsolatukat a Jupáttal, vagy megszűntek az évek során, és kialakult a fenti egyesületi sportágstruktúra, az "alvó" kajakpólóval kiegészülve.

1999. június 17-én a Jupát közgyűlésén alapszabályt módosított, a tiszteletbeli elnök és az ügyvezető elnök mandátumát meghosszabbították, elnökhelyettesnek Csurgai Gábort választották.

A következő jelentős szervezeti állomás életünkben 2006. február 11. Ekkor tisztújító közgyűlést tartott a St. Jupát Sportegyesület tagsága. Az idők során "kikopott" és lemondott elnökségi tagok helyére újakat választott, valamint megújította alapszabályát. A tisztújítás eredményeként az ügyvezetői feladatok ellátására továbbra is bizalmat kapott Valkai Zsolt, segítőinek Dömsödi Gábort és Fabulya Pált választotta elnökségi taggá a közgyűlés.